3 Ster Duiker

Definitie: Een 3*Duiker (Dive leader – EN-14153) moet in staat zijn ‘zelfstandig’ te duiken. Hij is in staat duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (bv. geen duiken met volslagen beginnelingen, …). Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

‘De duiker die alles mag, maar niets moet’, wordt wel eens gezegd over een 3*Duiker. Op absolute beginnelingen na, kan je immers het water in met iedere andere duiker, weliswaar – naargelang het brevet van je buddy – met een dieptebeperking tot 40 meter. Zo’n vrijheid is natuurlijk wel gebonden aan enkele voorwaarden, die in grote lijnen dezelfde zijn als die voor een 2*Duiker, maar dan net dat niveautje hoger. Duiken is je tweede natuur geworden, zeg maar. Enerzijds dankzij de vele tripjes langs binnen- én buitenlandse wateren, maar natuurlijk ook nadat je club je doorheen het opleidingsparcours 3* Duiker geloodst heeft. We diepen je theoretische kennis verder uit, stellen je onderwatervaardigheden nog wat scherper tijdens de zwembadtrainingen en begeleiden je bij een nieuwe reeks proeven in open water. Naast opnieuw enkele duikleidingen – die strenger geëvalueerd worden – zal je bijvoorbeeld reddingen op diepte tot een goed einde moeten brengen of een flinke afstand moeten zwemmen in volledige duikuitrusting. Reken toch op goed een jaar voor alles achter de rug is en je jezelf echt een volwassen duiker mag noemen!

Voordelen

“De duiker die alles mag, maar niets moet” vat het goed samen. Je mag zowat alle types duiken doen tot 40 m diep – en kan zo al het mooiste onder water leven zien.

Voorwaarden

 • Om de opleiding te starten:
  • minstens 18 jaar zijn
  • 2*Duiker zijn
  • medisch geschikt zijn
  • lid zijn van een Nelos club
 • Voor de certificatie tot 3*D:
  • Geslaagd zijn voor de onderdelen “theorie”, “zwembad” en “openwater”.
  • minstens 30 duikuren
  • minstens 60 duiken
  • minstens 40 duiken sinds het behalen van het brevet 2*D
  • minstens 25 duiken in de zone (30)
  • minstens 4 zeeduiken met beperkt zicht
  • minstens 4 duiken vanaf een boot

Inhoud opleiding

 • Theorie (incl. examen).
 • Zwembadproeven.
 • Openwaterproeven.
 • Duikleidingen.
Zeeanjelier

Wat kost het?

Theorielessen: inbegrepen in lidgeld
Zwembadlessen: inbegrepen in lidgeld
Open water duiken: materiaal: zie huur materiaal
Cursusmateriaal: naslagwerk “Theorie Sportduiken”: je hebt dit wellicht nog van je opleiding 2*D, zo niet voor 40 € te bestellen bij NELOS via je club (zie http://salvanos.be/boetiek/#opleidingsmateriaal-nelos)
Certificatie brevet: zie “opleiding starten“. Sinds 2019 vraagt NELOS deze kost bij aanvang van de opleiding te betalen.

Overzicht – opvolging vordering:

Sinds 2019 wordt deze opleiding digitaal opgevolgd in de NELOS toepassing DIVES, het DIgitaal VErificatie Systeem, dat naast je brevetkaart waarop je je vorderingen kan volgen ook je elektronisch logboek bevat.
Meer details over je duikleidingen en open water proeven vind je in de NEL0S infomappen.