Lidgeld

PS: de meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming voor het lidgeld bij inschrijving in een sportvereniging. De bedragen, de volledige voorwaarden en het terugbetalingsformulier zijn steeds terug te vinden op hun website. Vul het terugbetalingsformulier zo volledig mogelijk in en laat het door de clubsecretaris vervolledigen met handtekening en clubstempel.