4 Ster Duiker

Definitie: zelfstandige duiker die complexe duiken kan leiden, ook dieper dan 60 meter; kent de gevaren van extreme duiken en weet hoe er mee om te gaan; kan duiken met beginners vanaf 1*Duiker; kan onder delegatie Algemene DuikVerantwoordelijke (ADV) zijn op door hem/haar goed gekende duikplaatsen.

Wrakduiken

Als 3*Duiker deed je ruime ervaring op, je raakte vertrouwd met duiken in allerlei omstandigheden, maar je wilt nog meer, of dieper. Als je de nodige duikervaring hebt opgedaan kan je gaan voor het hoogste duikbrevet binnen Nelos; dan zijn er geen beperkingen meer in diepte. Uiteraard vergt dit wel een degelijke opleiding. 

De 4*Duiker dient een stevig parcours van theorielessen, zwembad- en open water proeven af te leggen. Hoewel de opleiding binnen de duikschool zelf kan, worden theorielessen dikwijls op regionaal (provinciaal) niveau georganiseerd en trainen kandidaten hun zwembadoefeningen soms in meerdere clubs om zich intensiever op de fysieke proeven voor te bereiden.
Voor de examens wordt een delegatie met juryleden door Nelos afgevaardigd. 

Voordelen:

Wrakduiken in Normandië

Geen dieptebeperkingen meer; mag duiken met beginners vanaf 1*Duiker; mag onder delegatie op goed gekende duikplaatsen als ADV optreden.

Voorwaarden

 • 18j oud zijn;
 • Medisch in orde zijn.
 • Beschikken over één van volgende brevetten om hulp te kunnen bieden na een incident:
  • duiker-hulpverlener
  • duiker-redder
  • hoger-redder
 • Een jaar 3*Duiker zijn;
 • 40 duiken sinds het behalen van 3*Duiker;
 • 60 duikuren gelogd hebben;
 • In het totaal 120 duiken hebben, waarvan:
  • 4 duiken in heldere zee
  • 4 duiken in zoet water in de zone 30m
  • 40 duiken in de zone 30m (waarvan 30 in zee)
  • 20 duiken in de zone 40m
Walvishaai

Inhoud opleiding

 • Theorie
 • Openwaterproeven
 • Duikleidingen
 • Sluitstuk: theoretisch en zwembadexamen

Vrijstellingen

Houders van de vroegere Kwalificatie Diep Duiken (KDD) – dit wordt actueel niet langer toegekend – zijn vrijgesteld van de openwaterproeven D2, D4 en D5 en de duikleiding DL2 en DL3.

Houders van het brevet Assistent Instructeur (AI) zijn vrijgesteld van de openwaterproef D1 en het theorie-examen.

Oorkwal

Wat kost het?

Theorielessen: inbegrepen in lidgeld
Zwembadlessen: inbegrepen in lidgeld
Open water duiken: materiaal: zie huur materiaal
Cursusmateriaal: naslagwerk “Theorie Sportduiken”: je hebt dit wellicht nog van je opleiding 2*D of 3*D, zoniet voor 40 € te bestellen bij NELOS via je club (zie http://salvanos.be/boetiek/#opleidingsmateriaal-nelos)
Certificatie brevet: zie “opleiding starten“. Sinds 2019 vraagt NELOS dit bij aanvang van de opleiding te betalen.

Overzicht – opvolging vordering:

Sinds 2019 wordt deze opleiding digitaal opgevolgd in de NELOS toepassing DIVES, het DIgitaal VErificatie Systeem, dat naast je brevetkaart waarop je je vorderingen kan volgen ook je elektronisch logboek bevat. De brevetkaart werd in april 2020 geüpdated.
Meer details over je duikleidingen en open water proeven vind je in de NEL0S infomappen.