Duikmateriaal

Basismateriaal zoals duikbril, snorkel, zwemvinnen en loodgordel met lood schaffen alle leden zelf aan.
Salvanos beschikt wel over voldoende sets basismateriaal om tijdens initiaties nieuwkomers te laten kennismaken met duiksport.

Daarnaast omvat het Salvanos clubmateriaal complete* sets duikmateriaal voor zwembadtraining en voor duiken in open water.
* behalve duikpakken voor volwassenen.

Huren van clubduikmateriaal

In het begin van je duikcarrière heb je nog geen of nog niet al je duikmateriaal en je weet vaak ook nog niet of je die investering wel meteen wil doen.

De aankoop van een volledige uitrusting is niet goedkoop en huren bij een duikwinkel kan kostelijk zijn. Daarom biedt Salvanos de mogelijkheid volgend clubmateriaal te gebruiken bij clubduiken:
– Fles met dubbele kraan (€ 5)
– Ademautomaten: primaire en reserve ademautomaat (€ 5)
– Trimvest: (€ 5)
– Computer: (€ 5)
– Lood: gratis

Hoe werkt het?
Vooreerst stort je een waarborg van € 50 op de clubrekening BE30 0682 4017 0411.
Je brengt een betalingsbewijs mee of je stuurt het door naar de materiaalmeester ter bevestiging van je betaling.
Voor het ontlenen van het duikmateriaal betaal je € 5 per stuk cash aan de materiaalmeester.

Het materiaal wordt per week verhuurd van september tot eind juni.

De kandidaten 1*D (beginnende duiker) hebben recht op 5 materiaalbonnen voor het gratis huren van een volledige set. Daarna krijgen ze nogmaals 5 bonnen die recht geven om 1 item gratis te huren. Daarna betalen ze dezelfde prijzen als andere leden, zie de tabel hieronder.

Materiaal wordt per e-mail aangevraagd (e-mailadres: materiaal@salvanos.be), of rechtstreeks aan de materiaalmeester, maar alleszins voor de start van de zwembadtraining.

Beschikbaarheid kan niet gegarandeerd worden.

VERHUUR MATERIAAL
MATERIAAL K 1* duiker
(eerste 5 duiken)
ANDERE
Fles met dubbele kraanMateriaalbon5 €
Ademautomaten: primaire en reserve ademautomaat (set van 2)Materiaalbon5 €
TrimvestMateriaalbon5 €
ComputerMateriaalbon5 €
Loodgratisgratis

Het materiaal kan afgehaald worden NA de zwembadtraining of na afspraak met de materiaalmeester.
Het materiaal wordt VOOR de eerstvolgende zwembadtraining terug ingeleverd in het zwembad of bij de materiaalmeester.

Het materiaal kan verschillende opeenvolgende weken verhuurd worden indien er geen andere aanvragen zijn. Tijdens de verlofperiodes kan eveneens materiaal gehuurd worden. Voor beide gevallen hiervoor worden individuele afspraken gemaakt met de materiaalmeester.

Duikflessen worden steeds in goede staat en GEVULD teruggebracht.

Vooraleer je materiaal meeneemt, test je dat materiaal op de goede werking, en meld je eventuele problemen.

Na gebruik in zout water wordt het materiaal door jou gespoeld met zoet water.

Bijzondere bepalingen:
Vooraleer je de eerste keer materiaal huurt dien je het “reglement verhuur materiaal” te aanvaarden en te ondertekenen, dit reglement bevat naast bovenstaande nog enkele bijzondere bepalingen in verband met aansprakelijkheid.