Opleidingen Jeugdduiken

Jeugdduiken laat kinderen van 8 tot 14 jaar op een aangepaste manier deelnemen aan de duiksport, maar het beperkt zich niet tot louter deelnemen. De kinderen krijgen op een pedagogisch verantwoorde manier inzicht in alle aspecten van de duiksport en het onderwatermilieu. Zij leren zichzelf te beheersen en te gedragen in een vreemde omgeving, lichamelijk en mentaal. Het bevordert hun zelfvertrouwen door nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Jeugdduiken is niet enkel een middel om aan sport te doen, maar draagt bij tot de volledige ontwikkeling van het kind.
Zij worden begeleid door speciaal daarvoor opgeleide jeugdinstructeurs en jeugdbegeleiders.

Duikinitiaties voor jongeren

Initiaties in zwembad om kennis te maken met onze sport en te ervaren of duiksport iets voor jou is, vooraleer de stap te zetten om lid te worden en een opleiding te starten.
Je kan een “diploma” van deelname krijgen, maar dat geeft nog niet de toelating om in open water te duiken.

Brevetten en titels voor jeugdduiken

 • Bronzen Dolfijn (BD): leeftijd 8 tot 14 jaar. 
 • Zilveren Dolfijn (ZD): leeftijd 8 tot 14 jaar. 
 • Gouden Dolfijn (GD): leeftijd 8 tot 14 jaar.
 • Begeleider Jeugdduiken (BJD): mag onder bepaalde voorwaarden jeugdduikers begeleiden.
 • Instructeur Jeugdduiken: mag jeugdduikers begeleiden.
 • Instructeur Jeugdduiken/evaluator: in essentie verantwoordelijk voor de opleiding en evaluatie van Begeleiders Jeugdduiken en Instructeurs Jeugdduiken.

Maximum duikdieptes voor jeugdduikers

leeftijd jeugdduikerKandidaat
Bronzen Dolfijn
in opleiding
Kandidaat
Zilveren Dolfijn
in opleiding
Kandidaat
Gouden Dolfijn
in opleiding
Bronzen DolfijnZilveren DolfijnGouden Dolfijn
Jonger dan 10 jaarmax. 3 mmax. 5 mmax. 5 mmax. 5 mmax. 5 mmax. 7 m
10 of 11 jaarmax. 5 mmax. 7 mmax. 7 mmax. 7 mmax. 7 mmax. 10 m
ouder dan 11 jaarmax. 5 mmax. 7 mmax. 10 mmax. 7 mmax. 10 mmax. 15 m
Ook jeugdduikers krijgen een briefing voor hun duik

Bronzen Dolfijn

Om Bronzen Dolfijn te worden kom je best regelmatig oefenen in het zwembad. Je moet niet bang zijn om met duiken te beginnen, de instructeurs en begeleiders helpen je daarbij. Je kan ze alles vragen, toch als het met duiken te maken heeft.
Als je genoeg bijgeleerd en geoefend hebt, bevestigt je Jeugdduikinstructeur je theoretische en praktische kennis in DIVES. Je mag vanaf nu eindelijk in open water gaan duiken. Ja, we gaan echt duiken, niet in een zwembad, maar in open water! Die eerste duiken noemen we ‘doopduiken’.
En daar hoort een duikbrevet bij. Een jeugdduikbrevet noemen we een Dolfijn. Het eerste heet Bronzen Dolfijn. De andere zijn Zilveren Dolfijn en Gouden Dolfijn, zoals de medailles in sportwedstrijden.
Maar wij maken er geen wedstrijd van. Nee, duiken is wel een sport, maar een sport met elkaar, niet tegen elkaar.

Om je Bronzen Dolfijn te behalen doe je minstens drie duiken in open water. En omdat je niet al je duiken kan blijven onthouden schrijf je die op in je jeugdduiklogboek: wanneer je gedoken hebt, hoe lang, met wie, waar je was, hoe warm het water was, … Je mag er ook in tekenen of stickers inplakken van vissen en planten die je gezien hebt onder water. Zo vergeet je niets.
Als jeugdduiker krijg je ook een Blauwe Paspoort. Daarin plak je onder andere een foto van jezelf, schrijf je een aantal gegevens op over jezelf, en kan je alle brevetten bewaren die je behaald hebt.

Je begeleiders zien toe dat je eerste drie duiken op je elektronische brevetkaart in DIVES worden afgetekend en je jeugdduikinstructeur bevestigt het geheel in je Blauwe Paspoort. Je Clubsecretaris zorgt voor de verwerking en dan krijg je jouw eerste Dolfijntje, een soort identiteitskaart, als bewijs. Je neemt de kaart overal mee naartoe zodat je overal waar je gaat duiken, kan laten zien welk brevet je hebt. Je doet uiteraard nog veel meer duiken. Over die duiken schrijf je in jouw jeugdduiklogboek.

Je zal zien, voor je het weet, ken je vast en zeker al verschillende duiktekens en ken je al enkele dieren en planten die onder water leven. Je zal al zelfs je mondstuk in en uit je mond kunnen nemen onder water. Spannend!


Zilveren Dolfijn

Je bent al goed bezig, je blijft bijleren en trainen en je hebt al enkele mooie duiken gedaan. Je eerste brevet heb je behaald. Proficiat!
Als Bronzen Dolfijn kan/ken je al een heleboel. Je leerde iets over duiktekens, over ‘druk’, over onderwaterdieren en -planten, over hoe een duik verloopt. Je hebt het boek “Jeugdduiken voor Jeugdduikers” al eens gelezen. Maar dat is natuurlijk niet alles wat je geleerd hebt. Je kan nu ook echt duiken! Je kan het op een veilige manier. Maar wat nu?

Er valt nog veel te leren. Als Zilveren Dolfijn leer je meer duiktekens gebruiken, meer dieren herkennen, kan je je bril leegmaken, leer je hoe je onder water je weg vindt, hoe je terug boven kunt komen waar je vertrokken bent, enz.

Je wordt een betere duiker met een grotere watervastheid en je wordt een stuk zelfstandiger.


Gouden Dolfijn

Bij Zilveren Dolfijn is het nog niet gedaan! Voor je brevet Gouden Dolfijn leer je nog meer zodat je op een veilige manier iets dieper mag duiken. Je ziet dan nog meer van het leven onder water. Je kan alles opnieuw verkennen. Leuk!

Je ziet, op elk niveau is er heel wat te leren. Maar naast al die Dolfijn-brevetten zijn er nog een hoop kwalificaties te behalen. In totaal zijn er acht kwalificaties: Trimvest, Duikploeg, Hulpverlener, Bioloog, Onderwaterfotograaf, Archeoloog, Vaartuig 1 en 2. Een hele boterham, niet?
Doe je er één, twee of geen?
Vanaf het moment dat je Bronzen Dolfijn bent, kan je zes kwalificaties behalen.
Vanaf Zilveren Dolfijn kan je nog  kwalificatie Vaartuig 1 en Vaartuig 2 behalen.


Overgang van jeugdduiker naar 1*Duiker

 1. Vanaf 01 januari van het jaar waarin een jeugdduiker 14 jaar wordt moet hij/zij ingeschreven worden op een volwassen NELOS-ledenlijst voor enkel leden ouder dan 14 jaar. De inschaling kan vanaf de 14de verjaardag. Zolang hij/zij niet ingeschaald is duikt hij/zij volgens de normen van het jeugdduiken.
  Indien de ouders of de jeugdduiker dit wensen, kan in samenspraak met de verantwoordelijke van de jeugdduikschool, de jeugdduiker een jaar langer de jeugdopleiding volgen. Hij/zij duikt dan volgens de regels van het jeugdduiken.
 2. Minstens de theorielessen van 1*D volgen wat betreft decompressieongevallen en decompressietechnieken, het gebruik van de duikcomputer en de theorie van Basis-Nitrox-Duiker, vermits deze theoretische kennis veelal niet aan jeugdduikers onderwezen werd.
 3. De opleiding moet continu zijn, wat inhoudt dat hij/zij zonder onderbreking op opeenvolgende ledenlijsten voorkomt.
 4. Minstens vijf duiken gedaan hebben. De duiken als jeugdduiker tellen mee, dit voor de volledige verdere duikcarrière. Ongeacht het behaalde jeugdbrevet voert de jeugdduiker een evaluatieduik uit met de duikschoolleider of gedelegeerd instructeur van de duikclub waar de jeugdduiker zich lid gemaakt heeft om de vereiste watervastheid te testen. Tijdens de inschalingsduik dienen ook de vaardigheden geldend voor het 1*D-brevet afgenomen te worden.
  Een jeugdduiker die 14 jaar wordt maar nog geen vijf duiken deed, dient eerst de ontbrekende duiken uit te voeren. Tijdens die duiken kunnen de vaardigheden voor 1*Duiker wel al uitgevoerd worden.
  De duiken als jeugdduiker hoeven niet overgenomen te worden in het logboekje van NELOS, het NELOS-jeugdduiklogboekje is een officieel document en moet dus ook als dusdanig bewaard worden.
 5. Het gepaste bedrag betalen voor de overstap van Dolfijn naar 1*D. Je blauwe paspoort wordt vervangen door je NELOS-duikboekje, je aansluitingsnummer blijft behouden. Je clubsecretaris helpt je bij de administratie die gepaard gaat met je overstap.
  Je blauwe paspoort en je jeugdlogboekje blijven officiële NELOS-documenten en dienen zorgvuldig bewaard te worden.
  De behaalde kwalificatiebrevetten hebben geen waarde binnen de verdere opleiding voor volwassene.

Opmerking
Het is niet omdat een kind 14 jaar wordt dat het verplicht is zich onmiddellijk te wenden tot een duikschool met volwassenen. Het kind kan zich tijdelijk verder bewegen in de jeugdduikschool maar dient, zoals reeds vermeld, ingeschreven te worden op een ledenlijst waar enkel leden ouder dan 14 jaar op staan. Vermits elke jeugdduikschool geleid wordt door een instructeur, kan en mag het kind daar zijn 1*D en 2*D brevet behalen als hij/zij zich daar beter bij voelt.

Nog niet alles duidelijk: meer uitgebreide informatie vind je op de NELOS website over jeugdduiken, klik hier.