Organisatie

Het Salvanos-bestuur

Voorzitter:
Sonja Depret, 3*D/AI

Voorzitter@salvanos.be

Duikschoolverantwoordelijke:
Eric Vergote, 2*I


Secretaris:
Kamiel Kempeneers, 1*I

secretariaat@salvanos.be

Penningmeester:
Katrijn Verhaert, 3*D

Penningmeester@salvanos.be

Materiaalmeester:
Carl Swinnen, 3*D

materiaal@salvanos.be

Bestuurder:
Francesco Bruyland, 1*I

Bovenstaande geeft een idee over de taakverdeling, in praktijk draagt het bestuur de verantwoordelijkheden als één samenhangend geheel waarin bestuurders elkaar ondersteunen.
Bestuur als geheel contacteren: e-mail naar bestuur@salvanos.be

Administratieve zetel:
Duikschool Salvanos v.z.w.
Naamsesteenweg 302
3001 HeverleeCoördinatie jeugd

Katrijn Heps, 1*IAanspreekpunt Persoonlijke Integriteit

In verband met alle kwesties van grensoverschrijdend gedrag kunnen leden van Salvanos terecht bij meerdere personen “Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API)” die onafhankelijk van het bestuur functioneren; een bericht verstuurd naar een API komt enkel en alleen bij die persoon terecht en wordt vertrouwelijk behandeld.

Nicolas Geens, bereikbaar via nicolas.geens@salvanos.be

Isabelle “Belleke” Janssens, bereikbaar via isabelle.janssens@salvanos.be

Anne-Marie Flo, bereikbaar via anne-marie.flo@salvanos.be

Nick Loomans, bereikbaar via nick.loomans@salvanos.be

Een API kan in samenspraak met het betrokken lid:

  • advies geven om het probleem op te lossen;
  • helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek;
  • helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht;
  • verwijzen naar externe hulpverleners;
  • het clubbestuur informeren.


Gedragscode

Salvanos gedragscode: klik hier.Hulplijn 1712

1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be.

Let wel: hulplijn 1712 is geen meldpunt en kan dus niet dienen als vervanging van een club-API. Het is eerder aanvullend: niet iedereen durft misschien direct naar een API stappen en kan dan via 1712 op een anonieme manier al eens zijn of haar verhaal doen. Bij 1712 zijn de medewerkers op de hoogte van de procedure om in de sport te melden via de club-API en/of federatie-API.