Organisatie

Het Salvanos-bestuur:

Voorzitter:
Sonja Depret, 3*D

Voorzitter@salvanos.be

Duikschoolverantwoordelijke:
Eric Vergote, 2*I


Ondervoorzitter & coördinatie jeugd:
Katrijn Heps, 4*D/AI

Secretaris:
Kamiel Kempeneers, 1*I

secretariaat@salvanos.be

Penningmeester:
Katrijn Verhaert, 2*D

Penningmeester@salvanos.be

Materiaalmeester:
Carl Swinnen, 2*D

materiaal@salvanos.be

Feestbestuur:
Nele Belmans, 3*D

Feestbestuur@salvanos.be

“Young Divers” en Salvanos boetiek:
Francesco Bruyland, 4*D/AI


Bovenstaande geeft een vaag idee over de primaire taakverdeling, in praktijk draagt het bestuur de verantwoordelijkheden als één samenhangend geheel waarin bestuurders elkaar ondersteunen.
Bestuur als geheel contacteren: e-mail naar bestuur@salvanos.be

Administratieve zetel:
Duikschool Salvanos v.z.w.
Janseniusstraat 12
3000 LeuvenAanspreekpunt Persoonlijke Integriteit:

In verband met alle kwesties van grensoverschrijdend gedrag kunnen leden van Salvanos terecht bij twee personen “Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API)” die onafhankelijk van het bestuur functioneren; een bericht verstuurd naar een API komt enkel en alleen bij die persoon terecht en wordt vertrouwelijk behandeld.

Anne-Marie Flo, bereikbaar via anne-marie.flo@salvanos.be

Nick Loomans, bereikbaar via nick.loomans@salvanos.be

Een API kan i.s.m. het betrokken lid:

  • advies geven om het probleem op te lossen;
  • helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek;
  • helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht;
  • verwijzen naar externe hulpverleners;
  • het clubbestuur informeren.