Historiek

Historiek:
meer dan 50 jaar Salvanos!

oudste clubfoto

“De Strandwacht” klinkt wel stoer moeten enkele vrienden uit het Belgische leger gedacht hebben toen ze begin jaren 60 een clubje oprichtten voor een splinternieuwe tak van sport, het diepzeeduiken. Bijna allemaal waren ze afkomstig van de Paracommando’s en de medische afdelingen binnen het leger, en de naam verwees naar het doel: de goede gang van zaken verzorgen bij het uitoefenen van hun sport. Ze waren de “Duiker hulpverleners” avant la lettre. Na enkele jaren, en de afwezigheid van strand in onze omgeving, bleek de naam toch niet echt wat hij moest zijn en werd het “Salvanos”, uit het Latijn “Salva Nos”, wat betekent “Red ons”. Deze naam werd in 1967 geregistreerd, en onze club was geboren!

Als een van de oudste clubs van het land, lagen wij ook mee aan de basis van onze federatie, namelijk “Nelos”.

Eerst werd er getraind in het zwembad van Tienen en werd vooral materiaal van de leden zelf gebruikt om te oefenen. Begin jaren 70 verhuisden de “Salvanossers” naar het nieuw zwembad van Wilsele, waar in 2018 opnieuw een splinternieuw zwembad gebouwd werd, naast het vorige dat intussen afgebroken is .

Zwembad SportOase Wilsele-Putkapel

De clubduiken vonden voornamelijk plaats in Dongelberg, maar na sluiting van de steengroeve, konden onze vrienden gebruikmaken van een naburig gelegen groeve ‘Opprebais’.

Opprebais

Inmiddels is Dongelberg weer toegankelijk, en maken we er opnieuw gretig gebruik van. Er wordt tegenwoordig gedoken in bijna elke omgeving waar men water kan vinden. Denk maar aan Zeeland, de Nekker in Mechelen, waar we eveneens als club bij aangesloten zijn, maar ook buitenlandse bestemmingen zoals de meren van Duitsland en Zwitserland, de Rode Zee en alle andere tropische wateren. Kortom als er water is, zijn wij er waarschijnlijk ook al wel al eens geweest…

Toen de duiksport aan populariteit begon te winnen, bleek de noodzaak aan opleiding zich op te dringen. Er werd beslist over te gaan van ‘duikclub’ naar ‘duikschool’. Tot midden jaren 90 werden de klassieke opleidingen van lager en middenbrevet georganiseerd, daarna het huidige sterren programma. In 2013 werden de activiteiten uitgebreid met een jeugdduikschool.

In de jaren tachtig had Salvanos een echt clubhuis, of zal ik zeggen clubboot? Want dat was het dan ook, een omgebouwd binnenschip op de vaart dat de naam “Den Tube” droeg. Nu is “Café Den Tempo” in Kessel-Lo onze vaste stek na de trainingen, maar ook voor theorielessen en vergaderingen.
Het clubleven omvat ook momenten waarop niet-duikende partners en kinderen erbij horen. Salvanos was altijd al organisator van een eetfestijn, gaande van steakdagen tot onze vermaarde kreeftdagen, van doopdagen aan het Zilvermeer in Mol, over verregende doopduiken in Scouffleny, tot ons huidige doopweekend in Zeeland, nieuwjaars-, sinksen-, pannekoeken- en andere duiken.

Salvanos engageert zich geregeld ook maatschappelijk, zoals steunacties i.v.m. orgaandonatie of voor slachtoffers van een natuurramp op de Filipijnen.

Doorheen deze beknopte geschiedenis, loopt één rode draad van begin tot einde: de inzet en volharding van alle leden, vrijwilligers en sympathisanten die al jaren hun favoriete hobby met passie delen met anderen en paraat staan aan de waterkant, in het zwembad en op onze talrijke andere activiteiten. Dat is de kern waar Salvanos om draait!